Skånevik

Ope verkstadsmøte i anledning tettstadanalyse for Skånevik

Tysdag 28. juni 11 frå klokka 19:00-21:30 arrangerast det eit ope verkstadsmøte i anledning tettstadanalyse for Skånevik. Stad: Skånevik Fjordhotel, møterom Skåno og Peparen.
Hensikta med ein tettstadanalyse er å rette blikket mot nokre felles målsetjingar for utvikling, samt å få bevisstheit om staden sine kvalitetar og potensial. Resultatet av tettstadanalysen vil vere med på å leggje føringar for vidare planarbeid.

Program:

19:00-19:15: Velkomen v/ordførar Sigve Sørheim

19:15-19:30: Kva er ein tettstadanalyse? V/Vigdis Lode og Grete Kathrine Jacobsen

19:30-20:15: Gruppearbeid om problemstillingar knytt til tettstaden Skånevik

20:15-21:15: Presentasjon av gruppearbeid og debatt

21:15-21:30: Vegen vidare og nedsetting av referansegruppe for det vidare arbeidet

Velkomen skal du vere til verkstad!

Tips ein ven  Skriv ut