Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

Ordføraren si veke 20, 2020

 

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
mette.heidi.bergsvag.ekrheim@etne.kommune.no
53 75 80 05 / 480 06 560

Måndag, 11.05.20
09.00 - 10.00 Vekemøte med kommunedirektør
10.00 - 12.00 Dagsturhytter
12.00 - 13.00 Kyrkja
14.00 - 16.00 TV-Haugland

Tysdag, 12.05.20
09.00 - 10.00 Stautsmøte KKL Covid-19 (Teams)
10.00 - 12.00 Fylkesting ekstraord. (Teams)
14.00 - 16.00  Styremøte Folgefonnasenteret (Teams)

Onsdag, 13.05.20
Heile dagen: Hovudutval for samferdsel og mobilitet

Torsdag, 14.05.20
09.00 - 10.00 Opptak til 17. mai
11.45 - 14.45 Privat avtale
19.30 - 20.30 Styremøte SP

Fredag, 15.05.20
08.30 - 10.00 Møte i regionrådet for Haugalandet (Teams)
10.00 - 11.00  Representantskap Samarbeidsrådet

Tips ein ven  Skriv ut