Ansattoversikt


Avdelingar

Ansatte i avdelingen Avdelingar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
53 75 81 70

Avdelingar:
Molto 53 75 81 73
Askeladden 53 75 81 74
Marihøna 53 75 81 75
Knerten 53 75 81 76
Tyttebæret 53 75 81 77
Naturbarnehagen 958 67 380

53 75 81 80

Strondavegen 21, 5590 Etne

Arbeidsrom småsteget 1 + SFO 53 75 81 90
Arbeidsrom småsteget 2 + vaksenopplæringa 53 75 81 88
Arbeidsrom mellomsteg 53 75 81 95
Arbeidsrom ungdomssteg 53 75 81 81
SFO 488 92 471

53 75 81 40 53 75 81 59
53 75 81 00

Opningstider: Måndag - fredag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon: 09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse: Holmavegen 8, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 00

Opningstider: Måndag - torsdag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon: 09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse: Skåneviksvegen 17, 5593 Skånevik
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 80 00

Barn som pårørande, telefon: 53 75 81 08
Besøksadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

954 35 324

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 67 22

Besøksadresse: Etne Senter, 2. etg
Postadresse: Haukelivegen 997, 5590 Etne

Etne Fysioterapi & Trening

53 75 80 00

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 08

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Skånevik
Besøksadresse: Skåneviksvegen 17, 5593 Skånevik
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 15

Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 55

Besøksadresse: Holmavegen 24 (kontor)
Holmavegen 30 (pasientbehandling), 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 85 57

Besøksadresse: Skånevik omsorgssenter 3. etg,
Skånevikvegen 59, 5593 Skånevik
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

52 72 98 84

Krisesenter Vest IKS avdeling Stord
Telefon 53 41 12 12

53 75 81 00

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon:
09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse:
Holmavegen 8, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Nettside: Etne legekontor
Pasientsky

53 75 85 00

Opningstid:
Måndag-torsdag: 09.00-15.00
Fredag: Stengt
Opningstid telefon:
09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse:
Skånevikvegen 17, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Nettside: Skånevik legekontor
Pasientsky

116117

Besøksadresse: Eiabakken 7, 5580 Ølen
Postadresse: Eiabakken 7, 5580 Ølen

Vakttelefon
489 99 843

Besøksadresse
Gjerdsrabbane 25, 5590 Etne

55 55 33 33

Telefontid: 08:00-15:30

Opningstid: 12.00-14.00

Besøksadresse:
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

53 75 80 00

Beate Hetleflåt 53 75 80 25

954 27 629 954 91 353

Opningstid: Måndag til fredag 08.00-15.30

Epost: post@etne.kommune.no
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 80 00

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Opningstid
Måndag til fredag 09.00-15.00

488 92 471
53 75 82 70 979 80 115

Avdelingar:

Askeladden 911 41 463
Rødhette 915 64 049
Smørbukk 915 58 053

53 75 85 34
53 75 85 50
53 75 85 20

Avdelingar:

Arbeidsrom 1. etasje 53 75 85 28
Arbeidsrom 2. etasje 53 75 85 29
SFO 53 75 85 30

476 17 133

Sjoarvegen 2
5590 Etne

53 65 60 34

Opningstid
Måndag, tysdag, onsdag og fredag, kl. 08:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Testkontoret
Rådhusplassen 32, 5580 Ølen

53 75 80 00

Opningstid: 9-15
Besøksadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

55 23 93 63