Ansattoversikt


Avdelingar

Ansatte i avdelingen Avdelingar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
53 75 81 70

Besøksadresse:
Stadionvegen 5, 5590 Etne
Postadresse:
​​​​​​​Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Avdelingar:
Molto 53 75 81 73
Askeladden 53 75 81 74
Marihøna 53 75 81 75
Knerten 53 75 81 76
Tyttebæret 53 75 81 77
Naturbarnehagen 958 67 380

53 75 81 80

Besøksadresse:
Strondavegen 21, 5590 Etne
Postadresse:
​​​​​​​Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Avdelingar:
Arbeidsrom småsteget 1 + SFO 53 75 81 90
Arbeidsrom småsteget 2 + vaksenopplæringa 53 75 81 88
Arbeidsrom mellomsteg 53 75 81 95
Arbeidsrom ungdomssteg 53 75 81 81
SFO 488 92 471

53 75 81 40

Hovudtelefon 53 75 81 40
Resepsjon 53 75 81 59
Telefax 53 75 81 41

Besøksadresse:
Holmavegen 30, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 80 66 414 46 599
53 75 81 00

Opningstider: Måndag - fredag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon: 09.15-12.00 og 13.00-15.00

Besøksadresse:
Holmavegen 8, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 00

Opningstider: Måndag - torsdag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon: 09.15-12.00 og 13.00-15.00

Besøksadresse:
Skåneviksvegen 17, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 80 00

Barn som pårørande, telefon: 53 75 81 08

Besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

954 27 629

Opningstid: 9-15

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 67 22

Besøksadresse:
Etne Senter, 2. etg
Postadresse:
Haukelivegen 997, 5590 Etne

Etne Fysioterapi & Trening

53 75 80 00

Opningstid: 9-15

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 08

Opningstider i Etne
Måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Besøksadresse:
Holmavegen 24, gamle omsorgssenteret
Telefon: 53 75 81 08

Opningstider i Skånevik
Torsdagar og etter avtale
Besøksadresse:
Skåneviksvegen 17, helsesenter/doktorhagen
Telefon: 53 75 85 02

53 75 81 15

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 55

Besøksadresse:
Holmavegen 24 (kontor)
Holmavegen 30 (pasientbehandling), 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 85 57

Besøksadresse:
Skånevik omsorgssenter 3. etg,
Skånevikvegen 59, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

52 72 98 84

Krisesenter Vest IKS avdeling Stord
Telefon 53 41 12 12

53 75 81 00

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.00-15.00
Opningstider telefon:
09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse:
Holmavegen 8, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Nettside: Etne legekontor
Pasientsky

53 75 81 00

Opningstid:
Måndag-torsdag: 09.00-15.00
Fredag: Stengt
Opningstid telefon:
09.15-12.00 og 13.00-15.00
Besøksadresse:
Skånevikvegen 17, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Helsenorge
Pasientsky

116117

Besøksadresse: 
Eiabakken 7, 5580 Ølen
Postadresse:
Eiabakken 7, 5580 Ølen

Vakttelefon
489 99 843

Besøksadresse
Gjerdsrabbane 25, 5590 Etne
Postadresse:
​​​​​​​Sjoarvegen 2, 5590 Etne

55 55 33 33

Husk at det ikkje må sendast personsensitive opplysningar på e-post.

Opningstider
Måndag - fredag klokka 12.00-14.00 

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

53 75 80 00

Beate Hetleflåt 53 75 80 25

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

954 91 353 954 27 629

Opningstid: Måndag til fredag 08.00-15.30

Epost: post@etne.kommune.no

Besøksadresse:
Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 80 00

Opningstid
Måndag til fredag 09.00-15.00

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

488 92 471
53 75 82 70 979 80 115

Avdelingar:

Askeladden 911 41 463
Rødhette 915 64 049
Smørbukk 915 58 053

Besøksadresse:
Barnehagevegen 24, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 85 34

Besøksadresse: 
Milja allè 9, Skånevik skule, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 85 50

Besøksadresse:
Skånevikvegen 59, 5590 Etne
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 85 20

Avdelingar:

Arbeidsrom 1. etasje 53 75 85 28
Arbeidsrom 2. etasje 53 75 85 29
SFO 53 75 85 30

Besøksadresse:
Milja allè 9, 5593 Skånevik
Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 75 81 49

Besøks- og postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

53 65 60 34

Testkontoret
Rådhusplassen 32, 5580 Ølen

53 75 80 00

Opningstid: 9-15

Besøks-og postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne

55 23 93 63