Lønn og personal

Lønn og personal  har 4 tilsette og held til på Tinghuset i Etne sentrum.

Tenestene er i hovudsak retta mot administrativ leiing i einingane og tilsette.
Hovudoppgåver til Lønn og personal

 • lønnsutbetaling til alle eigne tilsette og tilsette i kyrkja
 • rapportering til andre offentlege etatar
 • rådgjeving innan lønn- og personalområdet, m.a.:
  • rekruttering
  • arbeidsmiljø
  • ferie
  • sjukefråver
  • lønnsfastsetjing
  • pensjon
  • personalforsikring
  • diverse personalreglement
  • m.v.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

Tilsette lønn og personal

Tilsette lønn og personal
Tittel Kontaktperson Telefon
Leiar Linn Kallestadbakken 53 75 80 43/ 470 79 918
Personalrådgjevar Angelica Veland Becker 53 75 80 45
Lønnskonsulent Kari Tveit-Birkenes 53 75 80 44
Lønnskonsulent Hildeborg Lemme 53 75 80 42