Kart Osnes

Osnesvegen stengt

På grunn av uvær er kommunal veg KV 23 Osnesvegen skada så mykje at den måtte stengast.

Stenginga er omtrent på meterverdi 1213, sjå vedlegg.

Det er litt usikkert kva tid vegen kan opnast igjen.

Vi vil gi tilbakemelding når arbeidet er utført og vegen er kjørbar igjen.

Tips ein ven  Skriv ut