Du er her: Heim Born / familie Barnehage

Barnehagar i Etne

Oversikt over kommunale og private barnehagar i Etne

Enge barnehage:

 • Er ein kommunal barnehage med 6 avdelingar, 84 heildagsplassar
 • Ligg i sentrum av Etne
 • Tek imot barn frå 0 – 5 år
 • Kan leggje til rette for turnusordning
 • Open heile året
 • Ein naturavdeling med base på Osnes med 18 plasser
 • Dagleg opningstid frå kl. 07.00 – 16.30
 • Har sosial kompetanse som fokus og visjonen vår er «Hand i hand med framtida»
 • Styrar: Gerd Torill Lindevik, telefon 53 75 81 70

Skånevik barnehage:

 • Er ein barnehage med 4 avdelingar, med 84 store heildagsplassar
 • Ligg i tettstaden Skånevik
 • Tek imot barn frå 0 – 5 år
 • Dagleg opningstid frå kl 07.00 – 16.30
 • Styrar: Torhild Molland, telefon 53 75 82 70, mobil 979 80 115

Småfolk barnehage:

 • Er ein privat barnehage med 5 grupper
 • Ligg 3 km frå sentrum mot Håfoss
 • Tek imot barn frå 0 – 5 år
 • Har spesialordning for foreldre som arbeidar etter turnusordning
 • Dagleg opningstid frå kl 06.45– 17.00
 • Ope heile året
 • Har forteljing som fokus og visjonen vår er "barnehagen med dei gode forteljingane"
 • Styrarar: Anette Lauareid Hovda og Anne-Grethe Rullestad