På skattejakt 18. og 19. november 2011

Kurset PÅ SKATTEJAKT I EGET NÆRMILJØ arrangeres av Inn på tunet/Rogaland i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland 18. og 19. november 2011.

MÅLGRUPPE:
Kurset passer både for de som har et etablert Inn på tunet-tilbud idag, og bønder som planlegger/eller er i ferd med å starte med inn på tunet.
Kurset passer også for de som driver med eller vil starte annen tilleggsnæring som f.eks. turisme, gardsmat el. liknende på gården.
TEMA/FORMÅL :
Hvordan gjøre gårdens tilbud bedre kjent for brukerne, og bli bedre til å formidle innhold/verdier i tjenestene du tilbyr ?
TIDSPUNKT OG KURSSTED :
Fredag 18. november kl. 11 til lørdag 19. november kl. 14.00 på hotell Fugl Fønix i Etne (ca. 1 t. fra Hgsd). For kart og informasjon, se nettstedet
http://www.fuglfonix.no
FAGANSVARLIG:
Eli-Grete Høyvik (les mer om fagansvarlig nedenfor)
INNHOLD:
Om uforløste ressurser på gården, i oss selv og i lokalmiljøet, om formidling (interpretasjon), viktige prinsipp for god formidling, hvordan gripe essensen og formidle hva vi har å by på ! Ressurskartlegging (individuelt – og gruppearbeid – øving Ressurstreet, trening i å formidle.

PROGRAM
Fredag 18.nov. 2011
11.00 – 13.00 Presentasjon av deltakere og innleder. Teori om ressurser og om formidling/interpretasjon - ”På skattejakt i eige tun”
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 16.00 Øving i å kartlegge ressurser.
16.00 - 16.30 Pause
16.30 – 18.00 Hvordan kan jeg gjøre tilbudet mitt mitt/vårt bedre?
19.00 Middag. Program etter middagen: Presentasjon fra deltakerne: Mine 3 beste øyeblikk med ”inn på tunet”/alt. annen aktivitet på gården.

Lørdag 19.nov. 2011
09.00 – 11.00 Hvordan kan vi forklare/formidle/presentere tilbudet vårt slik at
mottakeren oppfatter verdien av det vi tilbyr ? Litt teori og mest praksis
11.00 – 11.30 Pause
11.30 – 13.00 Oppsummering, handlingsplaner for hver enkelt. Evaluering.
13.00 – 14.00 Avslutning / lunsj.

KORT OM FAGANSVARLIG Eli-Grete Høyvik (56):
Næringssjef i Balestrand kommune, fylkesplanlegger i Sogn og Fjordane fylkeskommune, faglig leder og initiativtaker til del 1 og 2 av studiet ”På skattejakt i Bygde-Noreg – lokalsamfunnsutvikling med vekt på ressursar i naturen og kulturarven”. Høyvik har blant annet også arbeidet som rådgiver for Innovasjon Norge, og driver idag eget firma.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Kurspris: Pris for medl. av Inn på tunet/Rogaland er kr. 1000 pr. deltaker, inkl. overnatting og måltider (inntil 2 deltakere pr. medlemskap).
Pris for ikke-medlemmer/andre interesserte er kr. 2800 alt inkl.

Påmeldingsfrist er 10.10.2011 til kontaktperson Kirsten Meyer-Knutsen, kirsten@meyer-knutsen.no , tlf. 95168388. Har du spørsmål om faginnhold, ta kontakt med Håkon Hetland i IPT/R, tlf. 48136818.

 

Tips ein ven  Skriv ut