Syke barn

På vegne av smittevernlegane i Vindafjord og Etne kommune

Etter råd frå helsedirektoratet skal nå alle barn under 12 år vurderast for testing hos fastlege / legevakt

Etter råd frå helsedirektoratet skal nå alle barn under 12 år vurderast for testing hos fastlege / legevakt.  Bakgrunnen for endringane er for å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp hos fastlegen og på legevakten under covid-19-pandemien. Dette betyr altså at du i Etne og Vindafjord kommune må ta kontakt med fastlege først om du vil at barnet skal teste seg.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefalinger-til-kommunene-for-a-ivareta-barn-og-unge-under-covid-19-pandemien .

Når skal syke barn.jpg

 

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/korona/2020-09-28-covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf

https://www.fhi.no/publ/plakat/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme-fra-skolearbeid-og-testes-for-covid-1-/

 

Tips ein ven  Skriv ut