byggesak_logo

Påminnelse kurs i BYGGESØKNADEN - Nye regler. Roller og ansvar.

Det er fremdeles ledige plasser til kurset i BYGGESØKNADEN - Nye regler. Roller og ansvar som arrangeres i Bergen 14/10-15, Trondheim 22/10-15 og Stavanger 28/10-15.

Kurset vil ta for seg hva en byggesøknad skal inneholde, og hvilke oppgaver de forskjellige foretakene har. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven vil bli gjennomgått, slik det har fungert siden ”ansvarsrettsreformen” i 1997, med senere utfyllinger. De ansvarlige foretakenes kvalifikasjoner og ansvar vil bli gjennomgått, både ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Byggherrens/tiltakshavers rolle og ansvar vil bli gjennomgått, og forholdet mellom byggherren og foretakene. Kommunens rolle og oppgaver vil bli omtalt, både saksbehandlingen, tilsyn, tilbaketrekking av ansvar, og ulovlighetsoppfølging.

 

Det ble innført endrede saksbehandlingsregler 1. juli i år, og det vil skje endringer i ansvarsreglene fra 1. januar 2016. Disse vil bli gjennomgått, både de som er vedtatt og trådt i kraft, de som er vedtatt men ikke trådt i kraft, og de som forventes vedtatt i løpet av høsten.

 

Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling, gjennomgang av problemstillinger som kommer opp under kurset, og diskusjon om fordeler og svakheter ved systemet.

 

 Tema som vil bli drøftet i løpet av kurset:

  • Grunnlaget for ansvarsrettssystemet – reformen fra 1997 og videre utvikling
  • Systemet slik det er i dag - i store trekk uforandret
  • Oversikt over ansvarsrollene
  • Kommunens rolle
  • Tiltakshavers rolle
  • Fordeler og svakheter
  • Opphør av lokal godkjenning - hva innebærer det?
  • Kvalifikasjonskrav og sentral godkjenning
  • Nye krav til sentral godkjenning - krav til foretakenes seriøsitet
  • Nye saksbehandlingsregler - f.eks. unntak fra søknadsplikt for garasjer mv.

 

Foreleser:

Cand.jur. Egil Stabell Rasmussen.

 

Kursstart kl. 09:00 med avslutning kl. 16:00. Lunsj vil bli servert ca. kl. 12:00.

 

Kursavgift

Dagskurs i BYGGESØKNADEN - Nye regler. Roller og ansvar kr 3990,- pr. deltaker.

Lunsj, kurskompendiet og kaffe/frukt/kaker hele kursdagen er inkludert i kursavgiften.

 

Eventuell avbestilling må skje senest 5 dager før kursdato. Uteblivelse fra kurset belastes med full kursavgift.

 

Målgruppe

Kurset tar i første rekke sikte på foretak som vil påta seg ansvarsrett i byggesaker, men vil i tillegg være av betydning for kommunale bygningsmyndigheter.

 

Kursdatoer: 

14 Oktober 2015 Bergen, Scandic Neptun

22 Oktober 2015 Trondheim, Quality Hotel Augustin 

28 Oktober 2015 Stavanger, Victoria Hotel 

03 November 2015 Gardermoen, Scandic Oslo Airport

18 November 2015 Kristiansand, Clarion Hotel Ernst 

24 November 2015 Fredrikstad, Scandic City Fredrikstad

02 Desember 2015 Tromsø, Quality Hotel Saga

09 Desember 2015 Gardermoen, Scandic Oslo Airport

 

Kurspåmelding

For påmelding klikk på kurs og skriv inn navn på foretaket, adresse og deltakere.

 

Eventuelt send e-post til kurs@byggesak.no eller ring tlf.: 400 01 665

eller for mer informasjon og øvrige tjenester gå inn på vår hjemmeside: www.byggesak.no

 

Eventuelle spørsmål angående kurset eller påmelding kan rettes til:

 

Cato Teigen

Tlf.: 97 16 64 97

E-post: cato@byggesak.no

 

Tips ein ven  Skriv ut