Pårørande

Støtte og informasjon til pårørande

Å vera pårørande kan vera krevjande og  du kan møta på mange praktiske utfordringar.  Det kan vera godt å få støtte og råd før utfordringane vert for store. For å høyra kva tilbod Etne kommune har til deg som pårørande tek du kontakt med helse- og omsorgstenesta.  

Støtte til pårørande 

Barn som pårørande

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut