Planstrategi for Etne kommune 2012-2016

Formannskapet har i sak 040/12 i møte 21. 5.2012 vedteke framlegg til planstrategi for Etne kommune. Planstrategien vert no lagt ut til offentleg ettersyn jf. § 10-1 i plan- og bygningslova, før endeleg vedtak i kommunestyret:

Her er lenker til:
Vedtak
- Planstrategi for Etne kommune, 2012 - 2016

Dokumenta er og å finne på Tinghuset i Etne. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Merknader til planstrategien skal leverast skriftleg til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no, innan 7. juni 2012.


 

Tips ein ven  Skriv ut