Pleie og omsorg

Pleie og omsorg yter tenester i institusjon og til heimebuande.

Kontaktinformasjon

 

Etne omsorgssenter:

Sone 1:   14  Instistusjonsplasser

Sone 2:   14  Institusjonsplasser

Sone 3:     6  Institusjonsplasser for personar med demens

 

 

Brosjyre Etne Omsorgssenter

 

Skånevik omsorgssenter :

Avd Fiol: 6 bemanna omsorgsbustader

Avd Blåklokke: Under renovering

 

Brosjyre Skånevik omsorgssenter ( denne må oppdateres)

 

Tenester som ytes frå pleie og omsorg

Helsehjelp i heimen / heimesjukepleie

Praktisk bistand personleg hjelp  / heimehjelp

Kvardagsrehabilitering

Omsorgsbustad

Tryggingsalarm

Tiltakspakke demens

Kreftkoordinator

Matombering

 

Institusjonstenester:

Langtidsopphald

Kortidsopphald

Rehabiliteringsopphald

Avlastningsopphald

 

Skjema:

Søknad om helse og omsorgstenester

 

Brosjyrer :

Kreftkoordinator

Demenskoordinator

Etne omsorgssenter

Kvardagsrehabilitering

Tips ein ven  Skriv ut