Framstegspartiet

Innvalde medlemmer i Framstegspartiet

Innvalde medlemmer i Framstegspartiet
Namn Verv
Kenneth Lyng Karlsen Varaordførar
Renate Sævareid
Trude Enge
Johannes Kringlebotten Gruppeleiar