Framstegspartiet

Innvalde medlemmer i Framstegspartiet

Innvalde medlemmer i Framstegspartiet
Namn Verv
Kenneth Lyng Karlsen Gruppeleiar
Trude Enge
Åge Madsgård
Roger Tendal

Varamedlemmer

Varamedlemmer
Namn
Renate Sævareid
Sverre Idland
Reidar Ebne
Anna Rødne Gjerde
Dag Anders Hornenes
Sissi Solsvik Kringlebotten
Torleif Sævareid