Høgre

Innvalde medlemmer i Høgre

Innvalde medlemmer i Høgre
Namn Verv
Linda Bøthun Gruppeleiar
Arild Magne Stenberg

Varamedlemmer

Varamedlemmer
Namn
Siri Lundal Hustveit
Egil Kambo
Sondre Gunleiksrud
Lars Olav Bergsvåg
Nina Margaret Kaltwasser