Kristeleg Folkeparti

Innvalde medlemmer i Kristeleg Folkeparti

Innvalde medlemmer i Kristeleg Folkeparti
Namn Verv
Knut Erik Ebne Gruppeleiar
Kari Johansson