Kristeleg Folkeparti

Innvalde medlemmer i Kristeleg Folkeparti

Innvalde medlemmer i Kristeleg Folkeparti
Namn Verv
Øyvind Kaldheim Gruppeleiar
Ole Funderud

Varamedlemmer

Varamedlemmer
Namn
Knut Erik Ebne
Kari Johansson
Sylvia Thör
Solveig Kringlebotten
Jostein Kringlebotten