Venstre

Innvalde medlemmer i Venstre

Innvalde medlemmer i Venstre
Namn Verv
Johan Strømsvold Gruppeleiar

Varamedlemmer

Varamedlemmer
Namn
Kristin Golf
Jan Terje Rafdal
Erling Totland Storesund
Kjell Tore Klungland