Val 2021

 

Valresultat
Valresultata for Etne kommune og krinsane finn du her:

Valresultat.no

 

KORT FORTALT

Val 2021 - Når og kvar kan du stemma?

 

Har du røysterett?

Dette er krava du må oppfylla for å kunne røysta ved stortingsvalet 2021:

  • Norsk statsborgar
  • Har fylt 18 år innan utgangen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Korleis røystar du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit røystelokale på valdagen, eller ved å avgi førehandsrøyst. Har du avgitt førehandsrøyst, er det denne som gjeld. Du kan fritt bestemma om du ønskjer å avgi førehandsrøyst eller røysta på valdagen.

Meir informasjon om aktuelle dagar for førehandsrøysting i Etne kommune vert publisert etter kvart.

Står du i manntallet?

Har du flytta og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2021, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velja å røysta der valdagen eller førehandsrøysta i Etne.

Manntalet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, på servicetorget ved tinghuset i Etne.

Valkortet blir digitalt

Ved det komande stortingsvalet får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer).

Relatert innhold

Valg.no