Foto politikontakt uniform - foto v politiet[1]

Politikontakten i Etne kommune

Politikontakten skal være det primære bindeleddet mellom kommunen og politiet. 

Hovudoppgåva til politikontakten er kriminalitetsførebyggande arbeid, på alle nivå i kommunen, for eksempel gjennom samarbeid med kommuneadministrasjonen, skule og barnehagar, barnevernet, NAV, frivillige organisasjonar og næringsliv. Politikontakten skal sørgja for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktørar i kommunen. Vidare skal hen følgje med på kriminalitetsbilde og gi råd og følgje opp riktig bruk av kriminalitetsførebyggande metodar og tiltak i kommunen.

Politikontakten i Etne kommune er Kristine Haraldseid
kristine.haraldseid@politiet.no

 

Tips ein ven  Skriv ut