Formannskapssalen

Politiske møte veke 10

MØTE VEKE 10      

 Råd for menneske med
 nedsett funksjonsevne

 onsdag  8. mars  kl. 11.00
 Kommunestyre  torsdag  9. mars  kl. 17.00

Møtestad: Etne tinghus, formannskapssalen

Møta er opne for publikum.

Her kan du sjå saklister med innhald til dei forskjellige møta.

Tips ein ven  Skriv ut