Formannskapssalen

Politiske møte veke 21

 MØTE VEKE 21      
 Kontrollutval  måndag  22. mai

 kl. 13.00

 Råd for menneske med
 nedsatt funksjonsevne
 måndag  23. mai

 kl. 12.00

 Ekstramøte Komite Drift  måndag  23. mai

 kl. 14.00

 Kommunestyre  måndag  23. mai

 kl. 17.00

 

Møtestad: Etne tinghus, formannskapssalen
Kommunestyret er i kommunestyresalen

Møta er opne for publikum.

Her kan du sjå saklister med innhald til dei forskjellige møta.

Kontrollutvalet har eiga side for saklister.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut