eng-etter-andreslatt

Presiseringar for avlingsskadeerstatning og arealtilskot

Søknadsåret 2018

Den langvarige tørkeperioden og varmt vêr fører til stort omfang av avlingsskadar i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har komme med nokre presiseringar i korleis ein i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskot.

Landbruksdirektoratet har nå publisert rundskriv 2018-24 med presiseringar for avlingsskadeerstatning
og arealtilskot - søknadsåret 2018

Rundskriv 2018-24

Sjå også nettnyhende om presiseringar knytta til avlingsskadesituasjonen

Tips ein ven  Skriv ut