Corona2

Pressemelding

Etne kommune stadfestar at to personar i kommunen har testa positivt på Covid-19. Smittesporing pågår. 

Alle nærkontaktar har fått beskjed og er sett i karantene. Me oppmodar alle med luftvegssymptom om å melda seg til testing ved teststasjonen i Ølen.
Me minnar også om endringane på nasjonalt nivå som var presentert tidlegare i dag. Informasjon om desse finn de på følgande nettstad:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

Neste statusoppdatering kjem i morgon 06.11.20 klokka 15

Smittevernlege Elisabeth Winterthun

Tips ein ven  Skriv ut