Oslo. Kuer som gresser

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Søknadsfrist 20. januar 2017

I høve komande søknadsomgang for produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2017, er følgjande rundskriv lagt ut på Landbruksdirektoratets nettside:

Rundskriv 2016-35: Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. januar 2017

 

Tips ein ven  Skriv ut