Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leverast frå og med 1. oktober 2017, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2017. 


Både foretak som driv med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon kan søkje om tilskot i oktober.

Infobrev søknadsomgang okt 2017 - nynorsk_1.0.pdf

Veileder til søknad om produksjonstilskudd del 2.pdf

Sjå nettsida til Landbruksdirektoratet for meir informasjon og søknadsskjema:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv

 

Tips ein ven  Skriv ut