Prosjekt: Ny bruk av ledige landbruksbygg

I forbindelse med fylkesmannen i Hordaland sitt prosjekt ”Ny bruk av ledige landbruksbygg” blir det arrangert et regionsmøte for kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, Sveio, Etne, Tysnes, Austevoll og Kvinnherad.

Møte vert halde på:

Stord torsdag 25. november kl 17:30 – 21.00 på Prestegarden 

Foreløpig program er som følger:
17.30 - 17.35  Ordføraren i Stord ynskjer vel møtt. (og gir litt bakgrunn for møtet.)

17.35 - 17.50  Presentasjon av prosjektet. Ole

17.50 - 18.00  Utfordringar ved restaurering, ombygging og bruksendring. 
                          Morten Ramm Salbu eller Haldor Fosse ; teknisk sjef Os kommune

18.00 - 18.45  Matøkt

18.45 - 19.15   Gode døme på ny bruk av gamle landbruksbygg. Per Morten Ekerhovd

19.15 - 20.45   Diskusjon/samtale/spørsmål i plenum. Diskusjonsleiar Ole

20.45 - 21.00   Oppsummering. Kva har vi fått ut av kvelden
.
21.00               Slutt


For mer info om prosjektet kan dere lese på fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1166&amid=3120147

 

Tips ein ven  Skriv ut