Prosjektleder

Prosjektleiar for innføring av velferdsteknologi

Haugaland Vekst søkjer etter prosjektleiar i 100% stilling i eit to-årig engasjement.

Bruk av velferdsteknologi stiller kommunene overfor mange muligheter og utfordringer som ligger i skjæringspunktet mellom tjenester, teknologi og brukere. Kommunene ønsker at økt bruk av velferdsteknologi skal gi brukere mulighet til å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren og bedre og rimeligere offentlige tjenester. Prosjektet skal bidra til at brukeren og innbyggerne sine reelle behov ligger til grunn for utvikling og valg av teknologiske løsninger. I rollen som krevende kunder kan kommunene bidra til økt innovasjon med nyskaping i næringslivet som resultat.

 

På bakgrunn av dette søkes det etter prosjektleder i 100% stilling i et to-årig engasjement. Prosjektstillingen vil organisatorisk ligge i Haugaland Vekst IKS.

Sjå annonsa her.

Tips ein ven  Skriv ut