To damer snakker[1]

Psykisk helse- og rustenesta

                   Kontaktinformasjon                   

Opningstid: Måndag til fredag 08-15.30
Tlf: 917 67 973 eller 954 91 353
Epost: post@etne.kommune.no
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

 

Psykisk helse- og rustenesta i Etne kommune er et helsetilbod til alle innbyggjarane i Etne kommune.
Tenesta er eit lavterskeltibod der ein kan ta direkte kontakt eller bli henvist frå lege, helsestasjon eller andre instanser.

 

Ein kan be om hjelp om ein har lettare psykiske utfordringar, kortvarige psykiske vanskar,  langvarige og sammensatte psykiske utfordringar eller rusutfordringar.

Tenesta tilbyr veiledning, støttesamtalar og kognitiv terapi med spesialsjukepleiar psykisk helse.
Miljøterapeut kan tilby hjelp i forhold til rusutfordringar.
Tenesta har eit arbeid/aktivitetstilbod 3 dagar per veke, og dagsentertilbod 3 dagar per veke.
Miljøarbeidar kan tilby tiltak i heimen.

 

Meir om psykisk helse- og rustenesta

Helsetenester

Personleg assistanse praktisk bistand, opplæring

Tips ein ven  Skriv ut