Abacus

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2014

Her kan du sjå rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 til 2017.

Tips ein ven  Skriv ut