Abacus

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2014

Her kan du sjå rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 til 2017.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut