sjukepleiar

Registrering av helsepersonell

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med heilt andre oppgåver i dag?

Då håpar me at du registrerer deg via vårt digitale skjema. 

I første omgang ønskjer me ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg. 

Me tenker i første omgang på helsefagstudentar, medisinstudentar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudentar, personar med helsefagleg erfaring eller kompetanse (og innan privat verksemd).


Tips ein ven  Skriv ut