Reguleringsendring for R-21 reguleringsplan for Ligrend 2

OPPSTART
Delegert Natur har i sak 301/11, 24.8.2011, vedtatt oppstart av reguleringsendring for del av gnr. 136, bnr. 66 ved Skånevik barnehage i Etne kommune, etter § 12-8 i plan- og bygningslova.

Føremålet med reguleringsendringa er å legge til rette for utbygging av Skånevik barnehage.

Her finn du link til:
Planavgrensing
Møtebok
Gjeldande reguleringsføresegner

Vedtak om oppstart er å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik.  Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle innspel kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.

Innspel må sendast inn innan 23.9.2011.

Tips ein ven  Skriv ut