Siste nytt

illustrasjon (3)

Detaljregulering for Frydenlund

OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 049/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Frydenlund, planid 201207. gnr/ bnr 20 / 70, 61, 91 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygning...
12. 07. 2018
Sardinfabrikken

Detaljregulering for Sardinfabrikken

OFFENTLEG ETTERSYN Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygni...
12. 07. 2018
Skånevik - Flesjo

Oppstart av detaljregulering for fv. 48 Skånevik . Flesjo

Torsdag 17.11.16 var der oppstartmøte for arbeid med reguleringsplan for opprusting av vegstrekninga Skånevik – Flesjo. 
23. 11. 2016
Løebakken illustrasjon

Planvedtak: Detaljregulering for Løebakken.

Kommunestyret har i sak 064/16 i møte 20.09.2016 endeleg godkjend detaljregulering for Løebakken, planid 201303 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova. Planområdet er på 4.50 da, og vert foreslått regulert til bustader med tilhøyrande vegan...
29. 09. 2016