Foto 1 - Steinar Grønn

Rekordtildeling til Norsk Kulturarv!

Stiftelsen UNI delar ut 6,5 mill til aksjonen "Ta et tak 2019/20"

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har sidan 1998 avvikla 12 "Ta et tak"- aksjonar, og på den måten fordelt 25,6 millionar til 2870 prosjekt over heile landet.

Til aksjon neste år søkte SNK om 6,5 millionar, og i sitt styremøte 18.oktober 2018 beslutta Stiftelsen UNI å innvilge heile det søkte beløpet til formålet.

 

Erfaringar frå tidlegare aksjonar viser at dei har hatt stor betydning for mange bygningars framtid. Norsk kulturarv sin visjon er Vern gjennom bruk. Aktiv bruk er ein viktig premiss for ein levande og manfoldig kulturarv.

Les heile pressemeldinga her: Ta et tak 2019-20 - Pressemelding.pdf

Tips ein ven  Skriv ut