Du er her: Heim Tenester A-Å

Renovasjon

Oppdatert: 23.05.2017 09:02
Generelt
Omtale

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

Målgruppe

Private hushald

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfallLover
Forurensningsloven
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Drift og vedlikehald
Leder:Kristin Hagland
Kontaktpersonar
Beate Hetleflåt (Konsulent)
Telefon: 53758022
Mobil: 98826448
Telefaks:
Epost: beate.hetleflat@etne.kommune.no
Sonja Frafjord (Konsulent)
Telefon: 53758000
Mobil:
Telefaks:
Epost: sonja.frafjord@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-05-23 09:02