Resultat brukarundersøkingar 2010

Resultata frå brukarundersøkingane som blei gjennomført i Etne kommune hausten 2010 er klare.

Resultata frå brukarundersøkingane som blei gjennomført i Etne kommune hausten 2010 er klare, sjå rapport .

Undersøkingane gir eit bilete av korleis brukarane opplever dei ulike tenestene, og blir brukt av dei ulike einingane i utviklingsarbeidet sitt. 

Me ynskjer samstundes å rette ein stor takk til alle som har tatt seg tid til å svare på ein eller fleire av undersøkingane!
 

Tips ein ven  Skriv ut