Etne, august 2013 052

Revidert fredingsforslag for Stødleterrassen

1. gongs høyring

Sjå saksdokumenta her: http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/Kultur/Kulturminnevern-og-museum/Nytt-fra-kulturminnevern-og-museum/Revidert-fredingsforslag-for-Stodleterrassen-i-Etne--1-gongs-hoyring/

 

Dokumenta ligg og på Etne Tinghus og Etne Bibliotek.

 

Høyringsfrist 2.9.15, uttale sendast til Hordaland Fylkeskommune.

Tips ein ven  Skriv ut