Reinhald

Ringevikar reinhald

Drift og vedlikehald, reinhald, treng ringevikar ved sjukdom og ferieavvikling

Me utfører reinhaldsoppgåver på ulike kommunale bygg, og du vil få opplæring i våre rutinar.
- Du må ha moglegheit til å starta arbeidsdagen tidleg
- Du bør vere positiv, fleksibel og kunna jobbe sjølvstendig eller i team.
- Du må vera serviceinnstilt og ha samarbeidsevne.

Er du interessert? Ta kontakt med oss:
Kristin Elisabeth Hagland, einingsleiar, tlf. 416 24 885, kristin.hagland@etne.kommune.no
Solfrid Frette, fagansvarleg reinhald, tlf. 993 48 903, solfrid.frette@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut