Rusdag

Rusdag 2014

For 9. gong arrangerer KoRus Vest/Stavanger, KoRus Vest/Bergen og Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland RUSDAG i Helse Fonna området.

Etne kommune har vore med å kartlagt rusproblematikk hos brukarar av kommunale tenester. 3. februar vil resultata av dette bli presentert i eit stort gratis arrangement i Tysvær kultursenter i Aksdal. Her vil blant anna også den kjente sosialmedisinaren Per Fugelli vera med som føredragshaldar.

Du får også vite meir om regjeringa sin ruspolitikk og kva som er hovudutfordringane i tida som kjem.

Påmelding innan 15. januar 2014 finn du på www.helse-fonna.no

Invitasjon

Tips ein ven  Skriv ut