Norsk kulturarv

Rydd eit kulturminne 2015/16

Norsk kulturarv inviterer barn og unge i grunnskulen, lag- og foreiningar til deltaking i aksjon «Rydd et kulturminne 2015/16»

Norsk Kulturarv lanserer nå sin åttande aksjon "Rydd eit kulturminne" i samarbeid med friluftslivets år 2015.

Aksjonen rettar seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.

Sjå meir informasjon her: "Rydd eit kulturminne"

Søknadsfrist 15. juni.

Tips ein ven  Skriv ut