Tinghus5

Sak- og arkivsystemet på plass

No er sak- og arkivsystemet til kommunen oppe og går igjen. 

Innsynsløysinga er og på plass slik at du får tilgang til postlister og møtedokument. På grunn av driftsstans når vi oppgraderte systemet er det enkelte dagar der det ikkje er journalført noko. På desse datoane vil det kome opp melding om at det ikkje er journalført noko dokument.

På grunn av større problem med oppgraderinga enn venta har vi stort etterslep på journalføring. Dette kan føre til at sakshandsamingstida i nokre tilfeller blir lenger enn vanleg, og dette beklagar vi.

Tips ein ven  Skriv ut