Sal av 8 tomter ved Skålnes i Skånevik

Etne kommune har for sal 8 tomter ved barnehagevegen i Skånevik. Arealet er planlagt for oppføring av senior-/omsorgssbustader og det er ein føresetnad at interesserte tilfredsstiller aktuelle kriteria.(50+ og/eller funksjonshemma)

Tomtene er planlagt slik at det er ein felles vegg med nabo, og det er sett av plass til garasje og gjesteparkeringsplass.
Tomtene vert seld som råtomt, og ein føreset samarbeid for å få klargjort tomtene samstundes.
Tildeling vert gjort etter ønskje – så langt som råd. Deretter vert tildelinga gjort ved loddtrekking.
Her finn du link til:
Søknadsskjema 
Kart
Søknad sendast Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne innan 1. desember 2010

Utvikling

Tips ein ven  Skriv ut