Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Samarbeidsrådet for Sunnhordland inviterer til kurs

Målsetjinga med etablerarkursa er å gje etableraren ei allsidig innføring i kva det inneber å starta opp si eiga bedrift, og å formidla kunnskap som etableraren treng for å kunna etablera og driva bedrifta.

Følgjande kurs vert arrangert hausten 2010:

Marknadsføring og web profileringskurs 8 september kl. 09.00-16.00
Sal og service kurs 15 september kl. 09.00-16.00
Grunnkurs (forretningsplan) 20 og 27 oktober kl. 15.00-21.00 (to dagars kurs)

Deltakaravgifta på marknadsføringskurset og sal og service kurset er kr. 400,-.
Deltakaravgiftra på grunnkurset er kr. 500,-.

Ta kontakt med Samarbeidsrådet for påmelding eller meir informasjon.

 

Tips ein ven  Skriv ut