HPV-bilde

Siste frist for HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104 000 har tatt imot tilbudet frem til nå. 

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV-vaksinen) anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

– Unge kvinner har en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen kreft forårsaket av HPV når de tar denne vaksinen. Nå er det viktig at alle får med seg at det nærmer seg siste frist for å starte gratis HPV-vaksinering i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet, sier Anita Daae, prosjektleder for HPV-vaksine til unge kvinner.

HPV-vaksinasjon består av tre vaksinedoser gitt over 6 - 12 måneder. De som er i gang med vaksinasjon innen utgangen av desember 2018 kan fullføre vaksinasjonen innen utgangen av juni 2019.

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at 104 250 kvinner har tatt imot tilbudet om HPV-vaksine siden tilbudet startet 1. november 2016 og frem til og med 31. juli 2018.

–  Kommunehelsetjenesten har gjort en formidabel innsats. Så langt er det gitt over 268 000 vaksinedoser til 104 250 unge kvinner. Det er gledelig at så mange velger å ta imot tilbudet, sier Daae.

Kommunehelsetjenesten har organisert tilbudet ulikt. På nettsiden Her får du HPV-vaksine finner dere en oversikt over hvor de enkelte kommuner gir tilbud om vaksinen.

SMS til unge kvinner

For å informere om siste frist og for å minne de som er i gang med vaksinasjon om å ta alle tre dosene sender Folkehelseinstituttet ut en ny sms til unge kvinner med påminnelse om tilbudet.

Meldingen går til dem som er født mellom 1991 og 1996 og som oppholder seg i Norge. Dette utgjør litt over 200 000 kvinner. Kontaktlistene med fødselsår og mobilnummer er hentet fra Difis Kontakt- og reservasjonsregister. De som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil ikke motta sms fra Folkehelseinstituttet. Det vil heller ikke jenter som tidligere har fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Fakta om HPV og HPV-vaksine

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, og oftest i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til kreft.

Livmorhalskreft er den vanligste formen for HPV-relatert kreft. Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. HPV-vaksine anbefales om en har hatt ingen, én eller flere partnere.

Meldte mistenkte bivirkninger

Statens legemiddelverk (SLV) har godkjent HPV-vaksinen Cervarix etter grundig vurdering av effekt og bivirkninger. De meldte mistenkte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre anbefaling om HPV-vaksine til unge kvinner. Den sist tilgjengelige rapporten finner du på nettsiden til Statens legemiddelverk, HPV-vaksine og bivirkninger.

Tips ein ven  Skriv ut