Corona

Siste nytt frå kommuneoverlegen 20.03.20

Etne legekontor kan melda om at trykket inn mot legetenesta er betydeleg redusert etter ein periode med auka kontakt.

Me kan difor tilby legekonsultasjonar til dei som treng dette. Me tilrår at dei som kan nytta seg av telefon eller videokonsultasjon ber om dette. For dei som treng å oppsøkja legekontoret er det viktig at ein ikkje har teikn på luftvegssymptom, eller kan ha ein pågåande Covid-19 infeksjon. I såfall  vil me ta visse førehandsreglar for redusera mogleg smitte til vårt personale i samband med konsultasjonen.

Folkehelseinsitituttet har i dag publisert nye retningslinjer for testing for Coronavirus. Dei er som fylgjer:

«Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av  

  • Pasienter med behov for innleggelse
  • Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. *** 

 *Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn. 

**Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

***Ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres.
Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19»
 

Med vennleg helsing

Elisabeth Gunleiksrud
Kommuneoverlege

 

Tips ein ven  Skriv ut