Sjekk denne alle ildsjelar med gode idear!

No har ein høve til å få realisert dei gode ideane til alle ildsjelar, lag og foreningar i bygda vår. Nytt høve til å søkje om midlar frå Gjensidigestiftelsen. Les kva andre har fått og la deg inspirera!

Søknadsfristen er sett til 15. september.

Les meir her

Tips ein ven  Skriv ut