Sjekk denne alle ildsjelar med gode idear!

No har ein høve til å få realisert dei gode ideane til alle ildsjelar, lag og foreningar i bygda vår. Nytt høve til å søkje om midlar frå Gjensidigestiftelsen. Les kva andre har fått og la deg inspirera!

Søknadsfristen er sett til 15. september.

Les meir her

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut