Skånevik skule

Skånevik skule

Skånevik skule ligg i tettstaden Skånevik og er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 105 elevar og 25 tilsettte.

  • Barnesteget har 72 elevar
  • Ungdomsteget har 33 elevar.
  • Skulen har SFO-tilbod og 28 born gjer seg nytte av dette.

Skulen vart bygd i 1964 og  påbygd i 1994 med nytt lokale for barnesteget og rom for 6-åringane i skulen. 

Skånevik Idrettshall blir brukt som kroppsøvingslokale for 3.- 10. klasse.

 

Telefon forkontor: 53 75 85 20, faks nr. 53 75 8001 (faks Etne tinghus)

Rektor: Anne Lise Huneide, telefon nr. 53 75 85 22

 

Heimeside

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut