Du er her: Heim Tenester A-Å

Skatteattest

Oppdatert: 21.08.2018 09:49
Generelt
Omtale

Du treng skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å vende deg til skatteoppkrevjaren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller tinge han frå Altinn (sjå lenkja nedanfor). Før opp fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finst). Attesten blir sendt til deg innan to arbeidsdagar etter at tinginga er teken imot.

Ein skatteattest er ein dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt og skal ikkje vere eldre enn seks månader. Som leverandør treng du skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune til ei verd over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgjevar bør du be om skatteattest frå leverandørane dine dersom du ønskjer å stå fram som ein seriøs kjøpar av varer og tenester.

Samarbeidspartnarar

Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regionar. Skattekontoret er ei samling av det tidlegare likningskontoret, skattefutkontoret og fylkesskattekontoret i éin organisasjon regionalt.

Skatteoppkrevjaren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gje fleire opplysningar om ordninga med skatteattestar.

Vindafjord og Etne kommunar har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor.

Frå 01.04.2018 vil kontoret være på rådhuset i Vindafjord.

Opningstid: 0800 – 1530

Regelverk

Sjå § 7-2 i forskrifta.Forskrifter
Anskaffelsesforskriften
Praktiske opplysninger
Kontaktpersonar
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor . ()
Telefon: 53656565
Mobil:
Telefaks:
Epost: skatt@vindafjord.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-21 09:49