Eiendomsskatt

Skatteliste for eigedomsskatt

Offentleg ettersyn

Skatteliste for offentleg ettersyn for allereie takserte eigedommar finn du her til ettersyn i tre veker, t.o.m. 21. februar 2020.
Skattelistene vert supplert med nye eigedommar når desse er ferdig taksert.

SkattelisteOffentligEttersyn2020 FG.pdf

SkattelisteOffentligEttersyn2020.pdf

Tips ein ven  Skriv ut