Innskriving skule/SFO

Skulefritidsordninga

SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. 

Born som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.

SFO ved Skånevik skule er heilårsopen ved minst 5 born.

SFO ved Enge skule er open frå 1. august til 30 juni.

Søknadsfristen for hovudopptak er sett til 01.05.2018.

Evt. nærare opplysningar får du på skulane, på Tinghuset eller på kommunen si heimeside.

Søknad sender ein via nettsida til Etne kommune.

Søknadsskjema finn du ved å klikka her.

 

Tips ein ven  Skriv ut