Skuleruta 2016/2017

Grunnskulen i Etne

 
    Elevdagar
August

Skulestart for elevane torsdag 18. august

10
September  19. sept. - elevfri - kursdag for lærarane (Haugalandsløftet) 21
Oktober

Haustferie, veke 41 (10. - 14. oktober)
Fredag 28. oktober - elevfri - kursdag for lærarane/FOS

15
November   22
Desember Siste skuledag før jul onsdag 21. desember 15
Januar

Første skuledag for elevane etter jul måndag 2. januar
23. januar elevfri - kursdag for lærarane (FOS/Haugalandsløftet)

21
Februar Vinterferie veke 9 (27.-28. februar) 18
Mars Vinterferie veke 9 (1.-3. mars) 20
April Påskeferie 10.-17. april 14
Mai

Måndag 1. mai - fridag
Onsdag 17. mai - fridag
Torsdag 25. mai - Helgetorsdag - fridag
Fredag 26. mai - fridag

19
Juni

Måndag 5. juni, 2. pinsedag - fridag

Siste dag før ferien torsdag 22. juni

For at elevane på 1.-3. steg på Enge og 1.-2. steg på Skånevik skal få minstetimetalet sitt, går Skånevik skule onsdag 21. juni
og på Enge skule går elevane 19. april i staden for.

15
Sum dagar   190
Tips ein ven  Skriv ut