Skule_ill

Skuleruta 2017/2018

Grunnskulen i Etne

 

    Elevdagar
August

Skulestart for elevane torsdag 17. august

11
September   21
Oktober

Haustferie, veke 41 (9. - 13. oktober)
Fredag 27. oktober - elevfri - kursdag for lærarane/FOS

16
November   22
Desember Siste skuledag før jul fredag 22. desember 16
Januar

Første skuledag for elevane etter nyttår, tysdag 2. januar
Måndag 29. januar elevfri - kursdag for lærarane (FOS/Haugalandsløftet)

21
Februar Vinterferie veke 7 (12.-16. februar) 15
Mars

Fredag 16. mars, kursdag/nettverk FOS

Påskeferie 26.-31.

16
April Påskeferie 1.-2.  20
Mai

Tysdag 1. mai - fridag
Torsdag 10. mai, helgetorsdag - fridag
Fredag 11. mai - fridag
Torsdag 17. mai - fridag
Fredag 18. mai - fridag
Måndag 21. mai, 2. pinsedag - fridag

17
Juni

Siste dag for elevane før ferien torsdag 21. juni

15
Sum dagar   190

 

Planleggingsdagar:
14.-16. august - lokalt
27. okt. - FOS - breie tema
22. januar - FOS - Fleire tilbod, workshop (eksamen)
16. mars - FOS kursdag/nettverk
38 onsdagar.
1.-3. klasse på Enge og 1.-2. klasse på Skånevik må leggja inn to onsdagar for å oppnå minstetimetalet. Dei skal ha 152 skuledagar. 
Skulane avgjer sjølve kva onsdagar dei legg inn for dei yngste elevane.
Tips ein ven  Skriv ut